Oturmak

Topuklar ve dizler birbirine bitişik, ayak uçları hafif dışarı bakar şekilde oturulur.

Kadınlar otururken dizleri birbirine bitişik olmalıdır. Hafif yana doğru eğimli olabilir

Erkekler ise dizelerini çok ayrımadan oturmalıdır.

Bacak bacak üstüne atılarak oturulabilinir ancak, büyükler, devlet büyükleri, patronlar vb. kimselerle oturuluyor ise bacak bacak üstüne atmak tercih edilmemelidir.

Kadınlı erkekli ufak bir toplulukta, bir kadın ayağa kalktığı zaman, ortamdaki erkeklerin de ayağa kalkması gerekir. Kadın ortamdan biraz uzaklaştığında tekrar oturabilirler. Kadın geri döndüğünde yine erkeklerin ayağa kalkması ve kadın oturduğunda erkeklerin oturması gerekmektedir.

Sandalye sürerek veya iterek değil kaldırarak başka bir yere konur

Yapılmaması Gerekenler

 • Ata biner gibi ters oturmak
 • Sandalyenin kenarına oturmak
 • Ayakları sandalyenin bacaklarına dolamak
 • Koltuğa gömülmek
 • Sandalyede geriye yaslanmak
 • Başkasının sandalyesinin arkasına elini dolamak
 • Bacakları ayırarak oturmak
 • Bacakları başka bir sandalyeye uzatmak
 • Sofrada bacak bacak üstüne atmak
 • İki kişinin oturabileceği bir alanı tek kişi olarak kaplamak.

Yürümek

 Vücut dik, vücudun ağırlık merkezi hep ortada kalacak şekilde karşıya bakılarak yürünmelidir.

Yolda yürürken veya ayakta iken büyük olan kişi sağ yeri işgal eder.

Yürürken bir ahbaba rastlandığında kıdemli olan kimseye bir müddet refakat etmek mümkündür. Konuşma son bulur bulmaz vedalaşıp ayrılmak gerekir.

Kalabalık caddelerde sokağın tamamını işgal edecek şekilde kolkola yürümek doğru değildir.

Bir kadın ve bir erkek kolkola yürüyebilir ancak iki erkek kol kola yürüyemez.

Refakkate yaşlı, kadın, çocuklu biri var ise o kişi öne alınır ve arkasından yürünür, ancak yol açmak gerektiğinde öne geçilir.

Yürürken, daha yavaş fakat önden yürüyen birinin önüne geçmek gerekirse izin isteyerek, rica ederek geçilir.

Arkadan bir kimsenin önüne geçmek istediğini hisseden birisi izin istenmesini beklemeden kenara çekilmelidir.

Karşılaşan iki kişi birbirine yol verirken yüzlerini birbirine dönerek yol verirler. Kimin yol veren taraf olacağı, tıpkı tanışmadaki gibidir. Kadınlara, yaşlılara, yanında çocuk olan kimselere ve sakatlara yol verilir. Yol verilen kişi teşekkür etmelidir.

Şemsiye veya baston yüyürken vücuda paralel taşınır.

Bir Çiftin Birlikte Yürümesi

Bir çift birlikte yürürken, normal şartlarda erkek kadının sol tarafında yürür. Bu kuralın istisnası tehlikenin gelebileceği taraf eğer farklı ise erkek o tarafa geçer. Örneğin bir erkek kaldırımın yol tarafında yürümeyi tercih etmelidir. Bu nedenle kadını hangi yöne alacağına tehlikeye göre erkek karar verir.

Eğer erkek üniforma giymiş bir asker ise sağ kollarını verirler. Kadınlara kol vermek için, kol hafifçe kavisleştirilir; kadın biraz geride tutulur ve vücuduna hiç değmeden ilerlenir.

Bir kadına refakat eden bir erkeğin elinde eşya var ise bu eşyayı sol elinde taşır.

Sokakta bir kadına refakat eden bir erkek, refakatindeki kadına hiç bir şekilde yük taşıtmamalıdır.

Yaya kaldırımları kardan, buzdan dolayı kaygan ve tehlikeli bulunuyorsa, ya da geçilemeyecek kadar kalabalıksa, trafikte karşıdan karşıya geçiliyorsa erkek kadına kolunu verir.

Eğer bir çift birlikte yağmurlu ve karlı bir hava da bir şemsiye altında yürüyorlarsa şemsiyeyi erkek tutar. Erkek şemsiyesini hem kendisinin, hem de kadının üzerinde tutar.

Bir erkek, bir kadını sokakta yalnız bekletmemelidir.

Bir çift birlikte gezerken içlerinden biri bir tanıdığa rastladığında uzun uzun konuşmaya dalmamalıdır.

Bir kadın iki erkek olarak yürünüyorsa, kadın ortaya geçer, genç erkek kadının solunda, yaşlı erkek ise kadının sağında kalır.

Bir erkek birden fazla kadınla yürüdüğünde en sola geçer.

Bir erkek iki kadın ile yürürken veya konuşurken diğerine sırtını dönmemelidir.

Bir erkekle birlikte yürüyen bir kadın çantasını dış tarafa alır.

Yapılmaması Gerekenler

 • Bir sağ bacağa, bir sol bacağa ağırlık vererek yürümek
 • Çok uzun adımlar atmak
 • Kolları arkada bağlayarak yürümek
 • Kolları fazla sallamak
 • Ani duruşlar yapmak (arkadan gelenler çarpabilirler )
 • Yere veya havaya bakmak

Çömelmek

Yere çömelmek gerektiğinde bir ayak geriye doğru atılarak bacaklar birleştirilerek çömelinir ve oturulur.