Oturma Düzeni

  • Bir sofranın şeref yerleri ev sahiplerinin sağ ve sol yanlarıdır. Ev sahibesinin iki yanına şeref konuğu iki erkek; ev sahibinin iki yanına ise saygıdeğer iki kadın oturtulur.
  • Ev sahiplerinin sağ yanları soldan daha değerli sayılır.
  • Şeref sandalyelerinden uzaklaştıkça, yerlerin önemi azalır. En uçtaki yerler gençlere ve az önemli olan davetlilere ayrılır.
  • Eğer davetlilerimiz askerse rütbe sırası gözetilir. General, ev sahibesinin sağına oturtulurken, albaya solunda yer ayrılır. Generalin eşine ev sahibinin sağında, albayın eşine ise solunda yer ayrılır. Diğer yerler rütbe sıralarına göre, kalan subaylara ve eşlerine verilir.

  MASAYA OTURACAK KİŞİ SAYISI
  ÇİFT İSE;

  Davetlİ sayısı İkİye bölündüğünde çıkan sayı
  çİft ise
  ,

  • Ev sahibi ve sahibesi karşılıklı otururlar.
  • Onur konuğu, ev sahibesinin sağına, onur konuğunun eşi ise ev sahibinin sağına oturur.
  • Onur konuğundan sonraki konuklar, mevki ve yakınlıklarına göre dizilirler. Örn: İkinci önemli konuk, onur konuğunun eşinin sağ tarafına, eşi ise onur konuğunun sağ tarafına oturur.

  Davetlİ sayısı İkİye bölündüğünde çıkan sayı
  TEK İse
  ,

  • Ev sahibi ve sahibesi karşılıklı oturmazlar. Ev sahibesi, ev sahibinin karşısına değil, bir sağa oturur.
  • Onur konuğu, ev sahibinin karşısına oturur.
  • Onur konuğunun eşi ise ev sahibinin sağına oturur.
  • Onur konuğundan sonraki konuklar, mevki ve yakınlıklarına göre dizilirler. Örn: İkinci önemli konuk, onur konuğunun eşinin sağ tarafına, eşi ise onur konuğunun sağ tarafına oturur.
  • Dul ya da bekar bir kadının karşısına babası, kardeşi, amcası, dayısı veya yaşlı bir akrabası oturur.
  • Eşi olmayan bir erkek ise, onun karşısında en saygıdeğer kadına yer verilir.

  Masaya oturacak kişi sayısı tek ise

  • Ev sahibi masa başına oturur.
  • Masanın diğer başı boş bırakılır.
  • Onur konuğu, ev sahibesinin sağına, onur konuğunun eşi ise ev sahibinin sağına oturur.
  • Onur konuğundan sonraki konuklar, mevki ve yakınlıklarına göre dizilirler.