Tanışma & Tanıştırma

Ev sahibi, bir davet vereceği zaman kimi kime tanıştıracağını önceden düşünmelidir.

Tanıştırılmak istenen kişiler için ne olursa olsun birbirlerinden izin alınması gerekir.

Tanıştırmadan önce iki tarafın birbirini tanıyor olabileceğinden şüphe edilirse “Tanışıyor musunuz?” diye sorulabilinir.

Ne Zaman Tanıştırılır?

Tanıştırma eylemi tarafların ilk karşılaşma anında yapılmalıdır.

Ortak taraf, kişilerin tanışma niyeti gösterip göstermediğini tartarak, duruma göre hareket eder.

Kim Kime Tanıştırılır?

  • Yeni gelenler orada bulunanlara,
  • Erkekler kadınlara, ancak genç kız yaşlı erkeğe,
  • Astlar üstlere,
  • Küçükler büyüğe,
  • Gençler yaşlılara, tanıştırılır

Statü farkının olduğu yerde kadın-erkek kuralı değil ast-üst kuralı geçerli olur.

Sosyal ve resmi durumları eşit olan kişileri tanıştırırken herhangi birinin adını ilk önce söylemenin sakıncası yoktur. Yalnız, ev sahibi kişi iki kişiyi birbirine tanıştırırken kendi akrabasının adını ilk önce söylemelidir.

Nasıl Tanışılır?

Oturan biri, kadın veya erkek kendisine bir kişi tanıştırılacağı zaman ayağa kalkmalıdır. Ayağa kalkmanın istisnaları başkalarının rahatsız olabileceği durumlardır. Örneğin tiyatroda, kalabalık bir sofrada kendisine bir kadın tanıtılan erkek, onu yerinden kalkmaksızın olduğu yerden selamlar. Bu davranış ayağa kalkarak başkalarını rahatsız etmemek düşüncesine dayanır.

Aynı toplantıda, memurunun eşini gören amirin onunla tanışmak istemesi bir nezaket kuralıdır. 

Nasıl Tanıştırılır?

Tanıştıran kişi daima ayakta kalmalıdır.

Birisini bir topluluğa tanıtmak için adını yüksek sesle söylemek yeter.

Aileden olanlar tanıştırılırken soyadları söylenmez.

Tanıştırmada isimler çok açık, üzerine basarak ve anlaşılır, akılda kalır bir biçimde tane tane söylenmelidir.

Tanıştırılan kişiyi daha iyi tanıtabilmek ve anlatabilmek için belirli bir özelliği varsa o da söylenir.

Küçüğün adı önce söylenir.

El Uzatma / El Sıkma / El Öpme

Kadın her zaman elini erkekten önce uzatır. Fakat bir erkekle ilk kez tanıştırılan bir kadının elini uzatma zorunluluğu yoktur.

Her yönden büyük olan ilk önce elini uzatır, uzatılan el sıkılır. Eli çok hafif sıkmak da, acıtacak kadar sıkmak kadar yanlıştır.

Resmi ilişkilerde el ve yanak öpmek yoktur.

Batıda eskiden adet olan, centilmen erkeklerin, tanışılan kadının elini öpmesi artık terkedilmiştir. 

Kendi evinde konuk kabul eden kişiler, misafirlerin tümünün ellerini sıkarlar.

Kendini Tanıtmak

Bir yere girdiğinde kişi önce kendini tanıtmalıdır.

Kişi amiri ile ilk defa karşılaştığında kendini tanıtmalıdır. Sonra yeni girilen işyerinde kişi kendini tanıtır.

Bir kişinin kendini karşı cinse tanıştırmak için çabalaması doğru değildir.

Bir kişi toplantıda yanyana düştüğü bir kişi ile karşı cinsten dahi olsa kendini kısaca tanıtarak birkaç söz edebilir. Ancak böyle bir durumda kadının kendini tanıştırması tercih edilmeyen bir durumdur. Ev sahibinin tanıştırma işini yapması en doğrusudur.

Bir kişi, bir çifte kendini tanıtması gerekirse, önce kendi hemcinsine tanıtmalıdır.

Resmi dairelere başvurulduğunda kişinin kendisini tanıtmasına gerek yoktur. Yüksek bir memurla tanışmak gerekirse o zaman kişi kendini tanıtabilir.

Bir ticaret evi adına bir yere başvuran bir kimse ya da bir memur, kendi adını değil, temsil ettiği firmanın adını söylemelidir. Çünkü, onun amacı kendini değil, temsil ettiği kuruluşu tanıtmaktır.